Tomaszów Mazowiecki:
ul. dr Rode 8, ul. św. Antoniego 68

Tel. 505 066 110, 502 248 480, 501 663 177

e-mail: rainbowschool@rainbowschool.pl

Metodyka

Jak uczymy czyli - sprawdzone metody w najlepszym wydaniu

Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość teoretyczna i praktyczna wielu metod nauczania pozwala nam wybrać z nich to, co najlepsze i stworzyć spójny, odpowiadający oczekiwaniom słuchaczy oraz ich umiejętnością zestaw. Stawiamy na równoczesne kształcenie wszystkich umiejętności: mówienia, czytania, słuchania i pisania. Dlatego charakterystyczną cechą naszych kursów jest duża różnorodność ćwieczeń.

Dowodem na to, że lubimy czerpać z rozwiązań różnych metod nauczania jest metoda BLS Communication. Jej elementy wykorzystujemy w nauczaniu słuchaczy dorosłych i starszej młodzieży. Metoda BLS (blended=mieszany) stanowi zbiór dobrych praktyk, gotowyh rozwiązań i schematów nauczania zaczerpniętych z różnych metod nauczania. (więcej na temat BLS Communication)

Cel

Cel, jaki sobie stawiamy to równomierne doskonalenie wszystkich czterech umiejętności językowych: czytania, pisania, mówienia i słuchania. Oczywiście nacisk na, którąś z wymienionych uzależniony jest od kilku czynników np.: wieku kursantów oraz specyfiki danego kursu. Małe dzieci więcej słuchają i mówią, czytanie i pisanie ograniczamy wówczas do niezbędnego, zalecanego minimum. Z kolei przygotowując słuchacza do samej matury ustnej lub wyjazdu za granicę, jest oczywiste, że najwięcej czasu poświęcamy na mówienie.

Wybór metod i technik nauczania

Wybór metod oraz technik nauczania zależy m.in. od wieku, stopnia zaawansowania i charakteru grupy lub celu danych zajęć. Niezmiennie jednak znak rozpoznawczy naszych kursów to różnorodność ćwiczeń. Na jednej lekcji uczeń na przemian słucha nagrań, czyta, pisze oraz mówi. Dzięki temu nikt się nie nudzi, wszyscy są skoncentrowani a tempo zajęć jest wysokie.

Rodzaje ćwiczeń


Oto najczęściej spotykane ćwiczenia na naszych zajęciach.

Czytanie:
np. szukanie odpowiedzi na pytania, odgadywanie znaczenia słówek na podstawie kontekstu, dopasowywanie wyrwanych z tekstu fragmentów, uporządkowanie pomieszanych fragmentów tekstu,
małe dzieci: powtarzanie za lektorem napisanych słów, czytanie krótkich tekstów, łączenie i układanie rozsypanych zdań,

Pisanie:
np. pisanie tekstów użytkowych formalnych i nieformalnych, krótkich i długich: notatka, lista zakupów, list, wypracowanie,
małe dzieci: podpisywanie obrazków, uzupełnianie liter w wyrazie,

Słuchanie:
np. śledzenie nagranego na CD tekstu, odpowiedzi na pytania, wstawianie ze słuchu brakujących słów w tekście, słuchanie piosenek i wstawianie brakujących fragmentów,
małe dzieci: rymowanki, piosenki, wskazanie pasującego do nagrania obrazka lub fragmentu komiksu,

Mówienie:
np. przygotowanie krótkiej wypowiedzi na dany temat, odegranie przygotowanej wcześniej scenki,
małe dzieci: przygotowanie krótkiej 2-4 zdaniowej wypowiedzi, nazwanie wskazanych przedmiotów, odpowiadanie na pytania,

Nauka gramatyki:
Np. tłumaczenie fragmentów oraz całych zdań z języka polskiego na angielski, szukanie poznanych struktur w tekście, testy wyboru a, b, c, uzupełnianie zdań/tekstu właściwymi formami,
małe dzieci: gramatyka nie jest nauczana od strony teoretycznej (regułki), aż do ok. 5-6 kl podstawowej. Dziecko uczy się gramatyki podświadomie na podstawie przykładów i różnorodnych ćwiczeń.

Tablice interaktywne

Ta nowoczesna pomoc dydaktyczna w rękach lektora(lektorki) sprawia, że realizacja wielu ćwiczeń nabiera zupełnie innego wymiaru. Tablice interaktywne to olbrzymie mozliwości, wygoda, urozmaicenie, dodatkowa motywacja a przede wszystkim większa suteczność.

Sprawdź możliwości tablic inetarktywnych.

Język polski i język nauczany (właściwe proporcje)

Udział języka ojczystego nie jest wykluczony, ale maleje wraz ze stopniem zaawansowania słuchaczy (poziom podstawowy: 90% język angielski). Jego użycie zależy również od przerabianego materiału. Tłumacząc gramatykę chętnie sięgamy po porównania z językiem polskim wskazując na analogie i najważniejsze różnice.

Techniki pamięciowe, techniki uczenia się i koncentracji

Podręczniki, z których korzystają nasi słuchacze zawierają mnóstwo praktycznych wskazówek dotyczących skutecznych technik uczenia się, zapamiętywania, koncentracji, nowoczesnych metod prowadzenia notatek. Znajduje to odzwierciedlenie w sposobie prezentacji materiału, rodzaju ćwiczeń oraz doborze prac domowych. Ta wiedza jest znana także nam zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Dzięki temu nasi słuchacze mogą w pełni ją wykorzystać w praktyce zwiększając swoje postępy.

Elastyczność

Dobór programu nauczania, metod oraz technik ich realizacji uzależniony jest od celu kursu, zaawansowania i wieku słuchaczy, podręcznika, oraz charakteru grupy. Jesteśmy elastyczni, ponieważ potrafimy dostosować się do potrzeb klientów i dokonywać korekt programu lub metod i technik ich realizacji w zależności od przebiegu kursu. Zdajemy sobie sprawę, że technika, która skutkuje w jednym przypadku, nie musi być skuteczna w innym.

Prace domowe i testy

Prace domowe oraz testy to ważny element naszego nauczania. Praca domowa zadawana jest na każdej lekcji, a od jej sprawdzenia rozpoczyna się kolejne spotkanie. Korzystamy z opracowanych przez wydawnictwa standaryzowanych testów, które odbywają się po przerobieniu rozdziału w podręczniku. Testy zawsze zapowiadamy z tygodniowym wyprzedzeniem.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie

BLS

ESEE

ETS

Kontakt

Rainbow School

ul. dr Rode 8
ul. św. Antoniego 68

Tel.

  • 505 066 110
  • 502 248 480
  • 501 663 177
Realizacja: Dianthus
Copyright © 2024 Rainbow School - Wszelkie prawa zastrzeżone
Sprawdzone metody w najlepszym wydaniu !
Dokument wydrukowany ze strony: www.rainbowschool.pl/metodyka/