Tomaszów Mazowiecki:
ul. dr Rode 8, ul. św. Antoniego 68

Tel. 505 066 110, 502 248 480, 501 663 177

e-mail: rainbowschool@rainbowschool.pl

Egzamin TOEIC® Listening and Reading (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION™)

1. Czym jest egzamin TOEIC Listening and Reading?

 • To obecnie najcześciej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego
 • każdego roku zdaje ponad 5 000 000 kandydatów
 • jest uznawany przez ponad 8000 globalnych firm i korporacji
 • skupia się na praktycznej stronie znajomości języka
 • można zdać w dowolnym momencie w sesjach zamkniętych (na żądanie) lub sesjach otwartych w ośrodkach ETS w całej Polsc
 • pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od egzaminu, maksymalnie w 10 dni roboczych
 • jest ekwiwalentem zaliczenia egzaminu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach
 • jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce, wymagany wynik to 700 punktów
 • zawsze się zdaje (egzaminu nie można nie zdać)- kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990
 • daje kandydatowi szczegółowy Raport Wyników z interpretacją wyniku punktowego
 • daje kandydatowi Certyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV
 • jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców.

2. Format egzaminu TOEIC LIstening and Reading

Listening Comprehension - 45 minut - 100 pytań ilość zadań w sekcji
Sekcja I - Interpretacja fotografii 10 zadań
Sekcja II - sytuacje pytanie-odpowiedź 30 zadań
Sekcja III - 10 dialogów, po 3 pytania do każdego 30 zadań
Sekcja IV - 10 wypowiedzi, po 3 pytania do każdej 30 zadań
Reading Comprehension - 75 minut - 100 pytań ilość zadań w sekcji
Sekcja V - uzupełnianie zdań 40 zadań
Sekcja VI - uzupełnianie tekstów 12 zadań

Sekcja VII pytania do pojedynczych tekstów pytania do 2 tekstów powiązanych ze sobą

28 zadań 20 zadan

TOEIC Listening and Reading mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do C2, moduł Listening & Reading egzaminu skupia się na testowaniu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego. Nowa, udoskonalona wersja egzaminu TOEIC, wprowadzona w Polsce w 2008 roku, pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne mierzenie kompetencji językowych w kontekście pracy zawodowej i życia osób dorosłych.

3. Wyniki TOEIC Listenig and Reading

Wynik egzaminu to liczba punktów na skali 10-990, precyzyjny raport wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron kandydata oraz certyfikat w pięciu różnych kolorach, zależnie od wyniku. Egzamin to przede wszystkim:

 • zwiększony nacisk na praktyczne użycie języka
 • 4 różne akcenty w części Listening (kanadyjski, brytyjski, amerykański i australijski)
 • testowanie umiejętności zrozumienia słownictwa w kontekście pracy
 • testowanie łączenia faktów i informacji w języku obcym

4. Poziom trudności egzaminu TOEIC

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w środowisku pracy. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat otrzymuje różne ilości punktów w zależności od stopnia trudności poszczególnych pytań. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

5. Przygotowanie do egzaminu TOEIC

Do egzaminu TOEIC można przygotować się na każdym kursie standardowym. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe.

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse ‘eksperymentować’ z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

6. Kto wykorzystuje certyfikat TOEIC?

 • Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki TOEIC w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy
 • Instytucje akademickie: wykorzystują TOEIC jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TOEIC jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu
 • Szkoły językowe: wspomagają się egzaminem TOEIC przy podziale kursantów na grupy o identycznym poziomie zaawansowania, w zewnętrzny i obiektywny sposób demonstrują studentom ich postępy i słuszność wyboru miejsca nauki
 • Firmy i korporacje: wykorzystują TOEIC w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o wyniki TOEIC podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie (np.: Alcatel-Lucent, Bayer, BGŻ, BRE Bank-Service Point, CAT, Centertel, Cersanit, Coca Cola, Deutsche Bank, Ford Polska, HP i wiele innych)
 • Służba Cywilna i inne organizacje: wykorzystują TOEIC do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym.
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie

BLS

ESEE

ETS

Kontakt

Rainbow School

ul. dr Rode 8
ul. św. Antoniego 68

Tel.

 • 505 066 110
 • 502 248 480
 • 501 663 177
Realizacja: Dianthus
Copyright © 2024 Rainbow School - Wszelkie prawa zastrzeżone
Sprawdzone metody w najlepszym wydaniu !
Dokument wydrukowany ze strony: www.rainbowschool.pl/egzaminy-miedzynarodowe/egzamin-toeic/