Tomaszów Mazowiecki:
ul. dr Rode 8, ul. św. Antoniego 68

Tel. 505 066 110, 502 248 480, 501 663 177

e-mail: rainbowschool@rainbowschool.pl

Egzamin WiDaF (Deutch als Fremdsprache in der Wirtshaft)

1. Czym jest egzamin WiDaF?

Egzamin WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

WiDaF to test wyboru składający się z 150 pytań testowych. Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 0 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (0-330 punktów x 3) za każdy element egzaminu: słownictwo, czytanie, słuchanie .

2. Format egzaminu WiDaF:

Komponenty i zagadnienia WiDaF

Sekcja I Słownictwo: administracja, produkcja, finanse i budżety, ubezpieczenia, handel, reklama, badania rynku, targi i imprezy itp. Konteksty: korespondencja, materiały informacyjne, raporty, protokoły, instrukcje itd. Gramatyka: koniugacja, tryby, strona bierna, deklinacja, przyimki, spójniki, zaimki itd. Czytanie: teksty biznesowe, listy, opisy produktów, reklamy, artykuły prasowe itd.

Sekcja II Słuchanie: podstawowe informacje, dialogi, rozmowy o pracę, rozmowy telefoniczne, dialogi sytuacyjne itd.

3. Wyniki egzaminu WiDaF

Skala punktacji WiDaF to 0-990 punktów. Wynik jest podzielony na 3 części składowe:

  • Słownictwo: 0-330 punktów
  • Rozumienie tekstu pisanego: 0-330 punktów
  • Rozumienie ze słuchu: 0-330 punktów

 

4. Poziom trudności egzaminu WiDaF

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka niemieckiego w środowisku pracy i biznesu. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 0 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka niemieckiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie

BLS

ESEE

ETS

Kontakt

Rainbow School

ul. dr Rode 8
ul. św. Antoniego 68

Tel.

  • 505 066 110
  • 502 248 480
  • 501 663 177
Realizacja: Dianthus
Copyright © 2024 Rainbow School - Wszelkie prawa zastrzeżone
Sprawdzone metody w najlepszym wydaniu !
Dokument wydrukowany ze strony: www.rainbowschool.pl/egzaminy-miedzynarodowe/egzamin-widaf/